Deutsch English Nederlands Espanol Italian French

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden
strekking

Deze algemene voorwaarden voor de aankoop en verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen (hierna "verkoper" genoemd) zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en diensten van de verkoper, die de klant bij de verkoper koopt via www.tachoteile.de. Hierbij wordt de opname van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

Klanten zijn zowel consumenten als ondernemers, waarbij een consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan hun commerciŽle of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is daarentegen een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een juridische transactie zijn / haar onafhankelijke professionele of commerciŽle activiteit uitoefent.

conclusie
De productrepresentaties in de online winkel van de verkoper worden gebruikt om een ​​juridisch bindend aankoopaanbod door de klant in te dienen.

De klant kan de aankoopaanbieding schriftelijk, per fax, per e-mail of via het online bestelformulier dat is geÔntegreerd in de onlinewinkel van de verkoper, indienen. Bij de aankoop via het online bestelformulier dient de klant, na het invoeren van zijn persoonlijke gegevens en het klikken op de knop "Bestelling verzenden" in de laatste stap van het bestelproces, een juridisch bindende contractaanbieding met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje. Voordat de bestelling wordt verzonden, kunnen alle gegevens continu worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle gegevens vůůr bindende indiening van de bestelling opnieuw weergegeven in een bevestigingsvenster en kunnen ze daar ook worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke Tatstatur- en muisfuncties.

De verkoper bevestigt de ontvangst van de aankoopaanbieding van de klant onmiddellijk langs elektronische weg (fax of e-mail). Een verkoopovereenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper, maar uiterlijk door de onvoorwaardelijke acceptatie van de goederen door de klant. De verkoper heeft het recht het aanbod van de klant binnen vijf werkdagen na ontvangst door de verkoper te accepteren. Een aanname is hetzelfde als de verkoper de bestelde goederen binnen deze periode levert. De verkoper heeft het recht de acceptatie van de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld na controle van de kredietwaardigheid van de klant.

Als de bestelling in elektronische vorm wordt gedaan, wordt de contracttekst (bestaande uit de bestelgegevens en de algemene voorwaarden) door de verkoper opgeslagen en na het sluiten van het contract per e-mail naar de klant verzonden.

De aankoop en het contact vinden plaats via e-mail en geautomatiseerde afhandeling. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de aankooptransactie correct is, zodat de e-mails die door de verkoper zijn verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder, wanneer SPAM-filters worden gebruikt, moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of zijn kassaserviceproviders worden verzonden om te worden gekocht, kunnen worden afgeleverd.
Retourkosten bij uitoefening van het herroepingsrecht
Indien de klant recht heeft op grond van ß 312 par. 1 zin 1 BGB, niet worden onderworpen aan de reguliere kosten voor het terugzenden, wanneer de uitoefening van het herroepingsrecht als de prijs keerde niet terug voor een bedrag van 40 euro of meer bedraagt ​​dan tegen een hogere prijs het ding de klant heeft de vergoeding of een gedeeltelijke betaling op het moment van de intrekking nog niet verstrekt, tenzij de geleverde goederen niet overeenstemmen met de bestelling. In alle andere gevallen draagt ​​de verkoper de kosten van het terugzenden.

Prijzen en betalingsvoorwaarden
De aangegeven prijzen van de verkoper moeten worden opgevat als definitieve prijzen, i. ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief de wettelijke Duitse btw, die op hun beurt afzonderlijk wordt weergegeven. De prijscomponenten omvatten ook verpakkings- en verzendkosten, die afzonderlijk worden toegekend in de respectieve productpresentatie in het aanbod. Andere prijscomponenten zijn van geval tot geval van toepassing op grensoverschrijdende leveringen, zoals aanvullende belastingen (zoals in het geval van een intracommunautaire verwerving) en / of invoerrechten, zoals douanerechten.

Facturen van de verkoper zijn betaalbaar volgens overeenkomst vooraf contant, contant bij aflevering of per factuur. Leveringen in het buitenland zijn alleen mogelijk tegen vooruitbetaling.

Als voorafbetaling is overeengekomen, moet de betaling binnen 7 (zeven) dagen na het sluiten van het contract worden voldaan. Bepalend is het tijdstip van ontvangst van het geld bij de verkoper. Anders is de koopsom verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. De aankoopprijs dient binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de eerste betalingsverzoek zonder aftrek te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen.

Betalingen met het effect kan alleen rechtstreeks voort uit de door de verkoper bank of girorekening of contant betaling aan de pakketdienst worden gemaakt.

De klant heeft alleen recht op compensatie als de tegenvordering onomstreden is, wettelijk is vastgelegd of wordt erkend door de verkoper.

De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

Leverings- en verzendvoorwaarden en overdracht van risico's
De levering van goederen vindt regelmatig plaats op de verzendroute en op het door de klant opgegeven afleveradres. Bij het verwerken van de transactie is alleen het afleveradres dat is opgegeven bij de aankoop van de verkoper bepalend.

Als bezorging aan de klant niet mogelijk is, zal de bezorger de goederen op zijn kosten naar de verkoper retourneren.

Kortom, het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de verkochte goederen bij de overdracht aan de klant of een gerechtigd om te ontvangen. Als het de klant een ondernemer (die in een beroeps- of bedrijfsactiviteit; ß 14 BGB), het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verzending van aankoop met de levering van de goederen gaat over op het bedrijf van de verkoper om een ​​geschikte Vervoer persoon over.

Voor ondernemers alle overeengekomen leveringstermijnen zijn bij correcte en tijdige levering in gevallen waarin de verkoper sloot een concreet afdekkingtransactie en is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan beschikbaarheid.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen van de verkoper blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling.

aansprakelijkheid voor defecten
Als er een gebrek aan het gekochte artikel is, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Afwijkend van dit:

Voor ondernemers maakt een onbeduidend gebrek fundamenteel geen aanspraak op gebreken. als de verkoper de keuze heeft voor het soort aanvullende prestaties, is de verjaringstermijn voor gebreken ťťn jaar vanaf de overdracht van het risico voor nieuwe goederen. In het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten. het statuut van beperkingen begint niet opnieuw als een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor defecten.

Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims voor defecten voor nieuwe goederen twee jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant. voor gebruikte goederen een jaar na levering van de goederen aan de klant.

Voor ondernemers, het statuut van beperkingen voor het recht van regres blijven onder ß 478 BGB onaangeroerd, hetzelfde geldt voor bedrijven en consumenten op een opzettelijke schending van het recht en frauduleuze verzwijgen van defecten.

Daarnaast gelden voor zowel professionals als consumenten dat de voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid hebben geen betrekking op schadeclaims en kosten die de koper uitgeoefend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gebreken kunnen maken.

Als de klant een zakenman is i.S.d. ß 1 HGB, het voldoet aan het commerciŽle onderzoek en berisping volgens ß 377 HGB. Laat de klant weg

Terug

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Welkom terug!

Nieuwsbrief aanmelding

Emailadres:

De nieuwsbrief kan op elk moment hier of in uw klantaccount worden opgezegd.

Bestsellers

Klanten groep


Klantengroep: Guest

Producenten